Ang dating daan mga tanging awit

Rated 3.81/5 based on 981 customer reviews

Paano ginagamit ni Jehova ang paghula, at paano dapat tumugon ang kaniyang bayan sa natupad na hula? Sa katunayan, napakalaki ng pagtitiwala ni Jehova na ang kaniyang layunin may kinalaman dito ay hindi mabibigo anupat 200 taon pa man ang kaagahan, tinukoy na niya ang pagkapalaya sa Israel na para bang nangyari na ito. Anong pampatibay-loob ang ibinibigay ni Jehova sa magiging mga tapon? Sakaling dumaan ka sa tubig, ako ay sasaiyo; at sa mga ilog, hindi ka aapawan ng mga iyon.ANG kakayahang hulaan ang kinabukasan ay isang bagay na nagpapakilala sa kaibahan ng tunay na Diyos sa lahat ng huwad na diyos. Pagkatapos, buong kapangyarihang kumilos si Jehova alang-alang sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila at pagdadala sa isang napasigla-sa-espirituwal at nagsisising nalabi pabalik sa kanilang sariling lupang-tinubuan noong 537 B. “Ito ang sinabi ni Jehova, na iyong Maylalang, O Jacob, at iyong Tagapag-anyo, O Israel: ‘Huwag kang matakot, sapagkat tinubos kita. Sakaling lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso, ni bahagya ka mang susunugin ng liyab.lupang lunsaran ng digmang bayan, ng aral at karanasan sa paghubog ng pananaw at paninindigan, lakas ay naipundar.mga kasama ihahatid namin kayo sa daluyong ng pagya ang inyong iniwang ginintuang aral mula sa paglalatag tungong pagpapatatag sa mga sonang gerilya sa kabikulan.umasa kayo na itutuloy namin ang ating magiting na simulain, hanggang ang pagsasamantala'y bumagsak, madurog!

Więcej informacji, łącznie z informacjami o dostępnych opcjach kontroli, znajdziesz w dokumencie : Zasady stosowania plików cookie.From his leopard jeggings ensemble at the VMAs to his sweatshirt chic looks, this rapper knows how to cause a sensation.Weezy's long time affair with fashion has lead to the birth of his very own skateboard Lavigne's ' Sk8ter Boi' Is Big Screen Bound ...Instead, he has a penchant for tees Lil Wayne Debuts Skateboard Clothing Line, Trukfit ...Lil Wayne 's fashion has always provoked and fascinated the masses.

Leave a Reply